วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

IS1 กิจกรรมที่ 1

1.ให้นักเรียนส่งหัวข้อวิจัย (IS) 1 หัวข้อที่นักเรียนสนใจศึกษา พร้อมอธิบายสาเหตุที่ต้องการศึกษา และถ้าศึกษาแล้วสามารถนำผลที่ได้จากการศึกษา(วิจัย) ไปใช้อย่างไร?


--------------------------------------------------------


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น